کانکشن هوشمند کاهش پینگ – ردپینگ

کانکشن هوشمند کاهش پینگ ردپینگ

برای اجرای نرم افزار نیاز به NET Framework 4 دارید

دانلود کانکشن :

لینک مستقیم :

download

یا

لینک مدیافایر :

download

کانکشن دستی

download

خرید سرویس کاهش پینگ