وضعیت پینگ داخلی

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ بود یعنی پینگ داخلی شما بهترین شرایط را دارد تا بعد از اتصال پینگ خوبی نسبت به سرور های بازی خود داشته باشید

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ بود یعنی پینگ داخلی شما شرایط نسبتاً خوبی دارد و بعد از اتصال ممکن است دچار اختلال شوید

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ بود یعنی پینگ داخلی شما شرایط ایده عالی ندارد و لذا پیشنهاد میشود از شرکتی که اینترنت میگیرید تماس گرفته و درخواست بدید وضعیت خط شما رو بررسی کنند