ارور کاهش پینگ

لیست ارور های کانکشن در موقع اتصال

ارور کاهش پینگ

برخی از ارور های مهم کانکشن هوشمند

ارور 600 : 2 کانکشن همزمان در حال اتصال میباشند

ارور 619 : پورت قطع میباشد

ارور 628 : پورت قطع میباشد

ارور 631 : پورت توسط کاربر قطع میباشد

ارور 633 : پورت در حال استفاده میباشد و کانکشن به درستی پیکربندی نشده است

ارور 647 : حساب قطع میباشد

ارور 691 : نام کاربری و پسوورد اشتباه میباشد (این ارور بیشتر زمانی رخ میدهد که قبل از اینکه کامپیوتر خود را خاموش کرده اید اتصال را قطع نکردید)

ارور 721 : مشکل از isp شما میباشد و برای اتصال تلاش کنید

ارور 605 : سیستم قادر به باز کردن پورت شما نمیباشد

پیشنهاد میشود در صورت مواجه با هرگونه ارور میتوانید با سرچ کردن نام آن اقدام به رفع آن نمایید

اگر مشکل شما همچنان پابرجا ماند میتوانید با بخش پشتیبانی ارتباط برقرار کنید

خرید سرویس کاهش پینگ